محصولاتتار نظیر تار معروف به یادگار انقلاب مشروطه و فدایی راه وطن و شاهکار یحیی ساخته ناصر آل یاسین

ویدئو معرفی این تار همراه با نواختن

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجارا کلیک کنید

 


 

کد محصول : 1  - شنیدن صدای تار

 

کد محصول : 2  - شنیدن صدای تار

 
کد محصول : 3  - شنیدن صدای تار

 
کد محصول : 4  - شنیدن صدای تار

 
کد محصول : 5  - شنیدن صدای تار

 
کد محصول : 6  - شنیدن صدای تار

 
کد محصول : 7  - شنیدن صدای تار

 
کد محصول : 8  - شنیدن صدای تار